ตารางประชุมวิชาการปี 2564
Home > การบริการวิชาการ > ตารางประชุมวิชาการปี 2564
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ

ตารางการประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ หัวข้อ
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 โครงการอบรมความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method ( Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques / KT1-2 ) ร่วมกับ บริษัท มาราธอน ประเทศไทย จำกัด
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method ( Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning / KT3 ) ร่วมกับ บริษัท มาราธอน ประเทศไทย จำกัด
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2564 โครงการอบรมความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method ( Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques / KT1-2 ) ร่วมกับ บริษัท มาราธอน ประเทศไทย จำกัด
วันที่ 5 มีนาคม 2564 และ วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice”
วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 Short course online training: updated assessment and management for Physical therapist
Topic 1: Basic Musculoskeletal Ultrasound in Physical Therapy
Topic 2: New approach in Neuro Rehabilitation: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)
Topic 3: Contemporary Approach in Physical Therapy Management for Neurological and Related Conditions: Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)
วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 โครงการกายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงกับปัสสาวะเล็ดหลังคลอด Updated: Postpartum urinary incontinence for Physical Therapy
เลื่อนไปไม่มีกำหนด โครงการอบรมความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method ( Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques / KT1-2 ) ร่วมกับ บริษัท มาราธอน ประเทศไทย จำกัด
Webinar - วันที่ 17 กรกฎาคม และ 31 กรกฎาคม 2564
Workshop - วันที่ 7 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 21 สิงหาคม 2564
โครงการอบรมความรู้เรื่อง Musculoskeletal Ultrasound Imaging
วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 โครงการกายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร Updated: Breastfeeding & Physical Therapy
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 17 ธันวาคม 2564 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ปีงบประมาณ 2564 และ 2565 สอนในรูปแบบ online และ offline
วันที่ 24 - 25 กันยายน 2564 โครงการอบรมความรู้เรื่อง Elastic Therapeutic Taping Method ( Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning / KT3 ) ร่วมกับ บริษัท มาราธอน ประเทศไทย จำกัด
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชน (ชีวิตวิถีใหม่: New Normal) (โครงการสำหรับบุคคลภายใน)
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โครงการคลินิกกายภาพบำบัดสัญจรในชุมชน (โครงการสำหรับบุคคลภายใน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรัตน์ ผ่องเคหา
โทรศัพท์ : 0-2441-5450 ต่อ 20216
โทรสาร : 0-2441-5454
Email: phornrat.pho@mahidol.ac.th
UP