ตารางประชุมวิชาการปี 2563
Home > การบริการวิชาการ > ตารางประชุมวิชาการปี 2563
ศูนย์บริการวิชาการ

ตารางการประชุมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ หัวข้อ
วันที่ 16 - 21 มีนาคม 2563 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดในกระดูกสันหลังคด (ครั้งที่ 3)
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 The International Physical Therapy Research Symposium 2020
วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2563 โครงการ 55 ปี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 งานคืนสู่เหย้า 55 ปี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรัตน์ ผ่องเคหา
โทรศัพท์ : 0-2441-5450 ต่อ 20216
โทรสาร : 0-2441-5454
Email: phornrat.pho@mahidol.ac.th
UP