การตีพิมพ์งานวิจัย
Home > งานวิจัย > การตีพิมพ์งานวิจัย
การตีพิมพ์งานวิจัย

ปี 2559

International Publications

National Publications

Khemthong S, บรานนี วี. การบูรณาการกิจกรรมบำบัดและการสั่งจิตใต้สำนึกสำหรับคนไทยผู้มีประสบการณ์สุขภาพจิต. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 2559;49(1):10-6.

Proceeding

Sratongtean S, Prasertsukdee S, Sureelak Sutcharitpongsa, Ubonwon Wathanadilokul. Accuracy and Consistency of Observational Skill in Using Vojta Based Observational Checklist of Motor Development in Full-Term Healthy Infants.Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 159-76
Pisit Suwannimit , Tanatta Chaichakan, Wattananon P. Active Forward Bend Task in Asymptomatic Individuals: a Pilot Study. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 213-4. (abstract)
Permpoonputtana K, Patlada Tangweerasing, Piyarat Govitrapong. Astrocyte Activation and Cytokine Production in Hippocampus of Aged Mice. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 233-4. (abstract)
Permpoonputtana K, Jatuporn Namyen, Piyarat Govitrapong. Cognitive Ability in Methamphetamine Abusers Compared to Healthy Control. The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14 - 16 December 2016: 231-2. (abstract)
Maturin Juntongsree, Mekhora K, Bhuanantanondh P. Comparison of Neurodynamic Response and Pain in Experienced and Non-Experienced Thai Dancers. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 197-209.
Ampika Nanbancha, Tretriluxana J, Weerawat Limroonreungrat, Sinsurin K. Corticospinal Excitability of the Muscles Controlling Ankle Joint in Athletes with Chronic Ankle Instability: a Pilot Study. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 210-1.(abstract)
Natiyagorn Chongaonoy, Bhuanantanondh P, Mekhora K, Jalayondeja W. Development of an Android Application for Reaction Time Test and Finger Tapping Test. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 146-58.
Kaewkhuntee W, Jalayondeja C, Jalayondeja W, Wichaidit P. Energy Expenditure Determination of Physical Activity in Thai Physical Activity Guideline.The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14 - 16 December 2016: 229-30. (abstract)
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S, Sakulsriprasert P, Kaewkhuntee W, Bunprajun T, Upiriyasakul R. Health Worker’s Knowledge, Skill and Attitude towards Physical Activity Promotion Based on Thai Physical Activity Guideline (TPAG). Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 225-226. (abstract)
Sopinya Pluemjai , Komsak Sinsurin , Roongtiwa Vachalathiti , Chanin Lamsam, , Sinsurin K, Vachalathiti R. Hip Joint Kinetics and Gluteus Medius Muscle Activity while Performing Step Tasks in Thai Females with and without
Sopinya Pluemjai , Sinsurin K, Vachalathiti R, Chanin Lamsam. Hip Joint Kinetics and Gluteus Medius Muscle Activity while Performing Step Tasks in Thai Females with and without Knee Osteoarthritis: A Pilot Study. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 135-45.
Shambhu Prasad Adhikari , Tretriluxana J, Chaiyawat P, Jalayondeja C. Immediate Effects of Action-Observation-Execution Combined with Task-Oriented Training on Reach-To-Grasp Actions in Individuals with Sub-Acute Stroke. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 212.(abstract)
Rakkamon W, Saengrueangrob S, Chantanachai T, Vongsirinavarat M. Impaired Dexterity in Elders with Mild Cognitive Impairment. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 218-9. (abstract)
Thanwarat Junsri, Mekhora K, Jalayondeja W, Jalayondeja C. Musculoskeletal Disorders and Physical Performance in Petroleum Workers: A Cross-Sectional Survey. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 177-96.
Jalayondeja C, Thitinat Pankaew, Pornsiri Suvarnnato. Trunk and Extremities Muscle Strength Predict Independent Supine-to-Sit in Individuals with Stroke. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 227-8. (abstract)
Tajai S, Chatthong W, Khemthong S. Volitional and Social Skills Assessment of Thai Autistic Students. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 220-1. (abtract)
UP