Gait and Balance (GaB)
Home > งานวิจัย > Gait and Balance (GaB)

Gait and Balance (GaB)

 1. Research Overview
 2. ปฎิเสธไม่ได้ว่า การเดินและการทรงท่า เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ การดำรงชีวิตประจำวันตลอดจนการทำงานต่างๆ ล้วนต้องอาศัยสองสิ่งนี้เป็นพื้นฐาน

  จุดประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับการเดินและการทรงท่าคือเพื่อศึกษารูปแบบทางชีวกลศาสตร์ ของการเดินและการทรงท่าในกลุ่มประชากรต่างๆ เช่น ในผู้สูงอายุ นักกีฬา ผู้ป่วยทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอื่นๆ ที่มีการบกพร่องเกี่ยวกับการเดินและการทรงท่า

  การปรับตัวด้านการเคลื่อนไหวต่อการรบกวนผ่านระบบการรับความรู้สึก การทดสอบประสิทธิภาพ การให้การรักษาทางกายภาพบำบัดและทางการแพทย์ต่อความสามารถในการเดินและการทรงท่า

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการเดินและการทรงท่า จะช่วยขับเคลื่อนให้เราสามารถพัฒนารูปแบบ การให้การรักษาและการจัดการทางกายภาพบำบัดและทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. ผศ.ดร.กภ. สุนีย์ บวรสุนทรชัย
  2. อ.ดร.กภ. เฟื่องฟ้า ขอบคุณ
  3. อ.ดร.กภ. ภาวิณี หฤทัยชื่น
  2.2 Current students
  • Mr Pichaya Hengsomboon, PhD student
  • Ms Suthasinee Thong-On, PhD student
  • Ms Rommanee Rojasavastera, MSc student
  • Ms Hataitip Boonchum, MSc student
  • Ms Rattapha Ariyaudomkit, MSc student
  • Ms Htet Htet Hnin, MSc student
  • Mr Taufik Eko Suliso, MSc student
  2.3 Alumni
  • Ms Nilar Aung, PhD degree
  • Mr Kiattiporn Anukoolkarn, PhD degree
  • Mr Wahyuddin, PhD degree
  • Mr Anecha Horasart, MSc degree
  • Ms Ploynual Phanamornchai, MSc degree
  • Ms Aileen Surakhamhaeng, MSc degree
  • Ms Chatwalai Sonthikul, MSc degree
  • Ms Chutimon Panichawit, MSc degree
  • Ms Thachawan Limphatcharaporn, MSc degree
  • Ms Nantika Kanchanakachen, MSc degree
  • Mr Anuchai Pheungphrarattenatrai, MSc degree
  • Ms Nopparat Chupeerach, MSc degree
  • Mr Teerapat Laddawong, MSc degree
  • Ms Fuengfa Khobkhun, MSc degree
 5. Current Projects
  • Video technology for elder care
  • The development of diagnosis of Normal Pressure Hydrocephalus from gait assessment in elderly
  • Effect of sound on postural balance during standing in the elderly with and without knee osteoarthritis
  • Effect of physical therapy with strengthening exercise and with stretching exercise in the plantar heel pain management: a randomized control trial
  • The effect of action observation training on gait variables and global cognitive functions in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial
  • The effect of a home-based stretching exercise program on multi-segmental foot motion and clinical signs in individuals with plantar fasciitis
  • The Immediate effect of action observation therapy on gait and mobility in idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus after shunt surgery
  • The association between cognitive function and mobility in idiopathic normal pressure hydrocephalus patients after shunting
  • The effect of smartphone activities on gait and dynamic postural control during walking with and without obstacle in young adults
Massages from our members
posture Mr Taufik from Indonesia

“Doing research with group is the valuable experience for myself. I gain motivation to do more and more on my project. Besides, workmate could be the sharing partner of idea, suggestion, even solve the problem.”

Ms Rattpha, from Thailand

“I have learnt about problem solving, time management, and responsibility. Besides, those experience is used for improving my skills”

Ms Htet Htet from Myanma

“As for me, working together with this research group of Arjan Sunee can be considered as unforgettable moments. I have got much experience of doing research in gait specific analysis together with neurologic conditions”

posture
Equipment
 • Ten Vicon (Vantage) high speed cameras setting in the Gait and Posture lab, synchronized with the 2 AMTI force plates
 • 16 Trigno wireless Delsys EMG
 • The FDM platform 3 meters and the FDM-treadmill
posture
Publication
 • Aung N, Bovonsunthonchai S, Hiengkaew V, Tretriluxana J, Rojasavastera R, Pheung-Phrarattanatrai A. Concurrent validity and intra-tester reliability of the video-based system for measuring gait post-stroke. Physiother Res Inter. 2019; (In press).
 • Hengsomboon P, Hiengkaew V, Hsu WL, Bovonsunthonchai S. Effect of sond on standing postural stability in the elderly with and without knee osteoarthritis. Acta Bioeng Biomed. 2019; 21(3); DOI 10.5277/ABB-01390-2019-02.
 • Horasart A, Bovonsunthonchai S, Klomjai W. The effect of the Kinesio taping at the leg on compensatory movement during walking in individuals with stroke. UTK journal. 2018;12:105-111.
 • Bovonsunthonchai S, Witthiwej T, Ngamsombat C, Sathornsumetee S, Vachalathiti R, Muangpaisan W, Hengsonboon P, Suthasinee Thong-On S, Supattra Jankhum S, Yangyoo P. Effect of spinal tap test on the performance of sit-to-stand, walking, and turning in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. Nagoya J Med Sci. 2018;80:53-60.
 • Bovonsunthonchai S, Witthiwej T, Ngamsombat C, Sathornsumetee S, Vachalathiti R. Gait alteration in patients with Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus after cerebral spinal fluid removal. Gait Posture 2017; 57:256-7. (Abstract).
 • Senanarong V, Bovonsunthonchai S, Aoonkaew N, Raksathapat A, Udomphanthurak S. Pilot study of rTMS in mild to moderate AD for 30 sessions: effect on cognition and gait performance at six months. Alzheimer & Dementia 2017; 13 (Suppl 7): P932 (Abstract).
 • Sonthikul C, Bovonsunthonchai S, Tretriluxana J, Bunprajun T. Improvement of symmetrical gait index in people with chronic stroke. Naresuan Univ J: Sci Tech 2016;24(2):43-51.
 • Chupeerach N, Somprasong S, Bovonsunthonchai S. Comparison of muscle activities between two unilateral weight bearing exercises in patellofemoral pain syndrome. Walailak J 2016;13(4):243-50.
 • Anukoolkarn K, Vongsirinavarat M, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R. Plantar pressure distribution pattern during mid-stance phase of the gait in patients with chronic non-specific low back pain. J Med Assoc Thai 2015;98 (9):896-901
 • Pheung-phrattanatrai A, Bovonsunthonchai S, Hiengkaew V, Prayoonwiwat N, Chotik-Anuchit S. Improvement of gait symmetry in patients with stroke by motor imagery. J Med Assoc Thai 2015;98 (Suppl 5):S124-9.
 • Panichvit C, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Limpasutirachata K. Effect of foot muscles training on plantar pressure distribution during gait, foot muscle strength, and foot function in persons with flexible flatfoot. J Med Assoc Thai 2015;98 (Suppl 5):S12-7.
 • Bovonsunthonchai S, Khobkhun F, Vachalathiti R. Ground reaction forces of the lead and trail limbs during stepping over the obstacle. Med Sci Monit 2015;21:2041-9.
 • Chupeerach N, Somprasong S, Bovonsunthonchai S. Electromyography activities during forward step up and wall single leg squat in individuals with patellofemoral pain syndrome. J Sports Sci Tech 2015;15(1):179-90.
 • Bovonsunthonchai S, Hiengkaew V, Vachalathiti R. Temporospatial analysis: Gait characteristics of young adults and the elderly in turning while walking. Inter J Ther Rehabil 2015;22:129-34.
 • Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Pisarnpong A, Khobkhun F, Hiengkaew V. Spatiotemporal gait parameters for patients with Parkinson's disease compared with normal individuals. Physiother Res Inter 2014;19:158-165.
 • Khobkhun F, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Pisarnpong A. Improvement of gait initiation after physical therapy treatment in patients with Parkinson's disease. Chiang Mai Univ J Nat Sci 2014;13(1):43-9.
Proceedings
 • Phanamornchai P, Bovonsunthonchai S, and Hiengkaew V. Immediate effect of the conventional- and the specific-motor imagery on gait performance in individuals with stroke. The 1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition, 17-18 August 2017, Chiang Mai, Thailand.
 • Surakhamhaeng A, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R. Comparison of balance training and plyometric training on balance control in females with Functional Ankle Instability. The 1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 17-18 August 2017, Chiang Mai, Thailand.
 • Kasun Kithsiri Rupasinghe, Loganayaki Ramakrishnan, K.L. Jeewantha Sasika, Stephney Weerasinghe, Pham Thi Hoa, Manunchaya Samala, Catherine McConnell, Sunee Bovonsunthonchai, Thanyaporn Rakbanboon. The Effect of Three Prosthetic Knee Joints on Vertical Ground Reaction Force Patterns in Transfemoral Amputee Gait. ISPO World Congress, 22-25 June 2015, Lyon, France.
 • Limphatcharaporn T, Bovonsunthonchai S, Hiengkaew V Temporo-spatials and lower extremity joint angles in during walking in persons with Leg Length Discrepancy. The 2nd Annual International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum: Sustainable Cities, 19-20 June, 2015, Bangkok, Thailand.
 • Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S, Thong-on S, Intawachirarat N. Intra-limb coordination during obstacle crossing over different obstacle heights. The 11th International Association of Science and Technology for Development (IASTED) International Conference: Biomedical Engineering, 23-25 June 2014, Zurich, Switzerland. DOI: 10.2316/P.2014.818-017
 • Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Laddawong T, Sakunkaruna Y. Ground reaction forces after taping during single drop landing in persons with functional ankle instability. The 11th International Association of Science and Technology for Development (IASTED) International Conference: Biomedical Engineering, 23-25 June 2014, Zurich, Switzerland. DOI: 10.2316/P.2014.818-009
 • Kanchanakachen N, Bovonsunthonchai S, and Vachalathiti R. Lumbar and pelvic angular displacements during walking in Individuals with iliopsoas shortening. The 10th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 6-7 Dec 2013, Nakhon Pathom, Thailand.
 • Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Limphatcharaporn T. Upper limb restraints on the hip and knee motions during gait in healthy adolescents. The 6th Asia Western Pacific Region (AWP) of World Confederation for Physical Therapy (WCPT) and The 12th International congress of Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT) Congress, 5-9 Sep 2013, Taichung, Taiwan.
 • Bovonsunthonchai S, Khobkhun F, Vachalathiti R. Effects of visual and auditory on obstacle crossing characteristics. The 6th Asia Western Pacific Region (AWP) of World Confederation for Physical Therapy (WCPT) and The 12th International congress of Asian Confederation for Physical Therapy (ACPT) Congress, 5-9 Sep 2013, Taichung, Taiwan.
 • Intiravoranont W and Bovonsunthonchai S. Alteration of gait performance after physical therapy in patient post skin graft at lower limb: a case study. Physical Therapy Mahidol University Research, 7 Aug 2013, Nakhon Pathom, Thailand.
 • Khobkhun F, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Pisarnpong A. Improvement of gait initiation after physical therapy treatment in patients with Parkinson’s disease. The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC), 1-2 Mar 2012, Chiangmai, Thailand.
 • Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R, Laddawong T, Itthichaithanya N, Dutsadeephun R. Effect of ankle joint restraints on hip and knee angular displacements during walking in healthy adolescent. The 3rd National Conference of Physical Therapy, 2-4 May 2011, Bangkok, Thailand.
 • Bovonsunthonchai S, Hiengkaew V, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M. Joint velocity during gait in patients with stroke. The 2010 Asian Congress of Neurorehabilitation, 5-8 December 2010, Pattaya, Thailand.
UP