กายภาพบำบัดทางเด็ก
Home > งานวิจัย > กายภาพบำบัดทางเด็ก

กายภาพบำบัดทางเด็ก

 1. Research Overview
 2. งานวิจัยกายภาพบำบัดทางเด็กในทารกและเด็กทั่วไปและผิดปกติ โดยมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านการตรวจ การประเมิน การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การจัดการแบบองค์รวมสำหรับกายภาพบำบัดทางเด็กในระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและทารก

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. ผศ.ดร.กภ. ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
  2. ผศ.ดร.กภ. สายพิณ ประเสริฐสุขดี
  3. ผศ.กภ. สุภาวดี เลิศวรรณเอก
  4. อ.กภ. ศิวพร ลิมปนิลชาติ
  5. อ.กภ. นิสาศรี เสริมพล
  2.2 Current Graduate Students
  PhD. students
  • Miss Rujirawan Sukhata
  • Miss Jaruta Kunritt
  • Mister Si Thu So
  • Miss Sivaporn Limpaninlachat
  • Miss Kanyarat Kiattivanich
  MSc. students
  • Miss Nichapat Maunpan
  • Miss Santita Mekkrasin
  • Miss Pathaveena Kaewjaeng
  • Miss Chalida Chongkumpon
  • Miss Krittaporn Riantragool
  • Miss Worawan Chairatanatukul
  • Miss Kwantawan Akesittipaisarn
  • Mr Bishnu Dutta Acharya
  2.3 Alumni
  PhD. students
  • Miss Peeraya Temcharoensuk
  • Miss Soontharee Taweetanalarp
  • Miss Supanikar Kadli
  • Miss Rumrada Inthachom
  MSc. students
  • Miss Chalida Chongkumpon
  • Miss Pannita Sumetawatana
  • Miss Paweena Aekwatanaphol
  • Miss Noppharath Sangkarit
  • Miss Wanida Kaewmunee
  • Miss Sudarat Rakkha
  • Miss Areewan Intamanon
  • Miss Nisasri Sermporn
  • Miss Jaruta  Kunritt
  • Miss Kwanchanok Suwanna
  • Miss Suwandee Ungrattanachai
  • Miss Puttamaluk Thanapan
  • Miss Sirawee Chouvalit
  • Miss Sivaporn Limpaninlachat
  • Miss Wimonrat Sakullertphasuk
  • Miss Aujcharanan prawatsilpa
  • Miss Kitsana Krootnark
  • Miss Mullika  Santayayon
  • Miss Piyatida  Naksakul
  • Miss Peeraya Temcharoensuk
  • Miss Weeraya Wongsaprom
  • Miss Soontharee Taweetanalarp
  • Miss Nuengnuch Chuecharoen
  • Miss Rujirawan Sukhata
  • Miss Kanyarat Kiattivanich
  • Mrs Soraya Sratongtean
 5. Current projects
  • 2017- present Chronic ankle instability in children
  • 2017- present Cardiorespiratory responses during exercise in children
  • 2014-2015 Balance assessment in children.

  • 2015-2016 Measurements of ankle proprioception in children athletes.

  • 2019-present  Effects of family centered physical therapy in Thailand

  • 2017-present  Effects of adaptive seating for children with physical disability

  • 2017-present  Development and psychometric properties of Vojta based observation checklist of motor development (V_OCMD)

  • 2017-2020  Reliability and validity of cerebral palsy quality of life for teen (CP QOL-teen) questionnaire (Thai version) granted by Faculty of Physical Therapy

  • 2015-2019 Reliability and validity of cerebral palsy quality of life for child (CP QOL-child) questionnaire (Burmese version)

  • 2013-2015 Validity of cerebral palsy quality of life for child  (CP-QOL-child) questionnaire (Thai version) granted by Faculty of Physical Therapy

  • 2015-2016 Study of Doctor of Physical Therapy in Thailand granted by Association of Physical Therapy in Thailand

  • 2015-2016 Effectiveness of physical therapy home program for children with Duchene muscular dystrophy
 6. Current Graduate Students
 7. Ph.D students

  Year of study

  Name

  Research Title

  Advisor

  2014-
  present

  Miss Rujirawan Sukhata

  Effects of prone versus supine abilities on respiratory functions of infants born preterm

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2015-
  present

  Miss Jaruta Kunritt

  Effects of specific exercises on balance performance in children boxers

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2010-
  present

  Mister Si Thu So

  Quality of life in children with cerebral palsy in Myanmar

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2011-
  present

  Miss Sivaporn Limpaninlachat

  Multidimensional effects of rigid and hinged ankle foot orthosis in children with diplegic cerebral palsy

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee


  MSc. students

  Year of study

  Name

  Research Title

  Advisor

  2013-
  present

  Miss Santita Mekkrasin

  Correlation between two scoring systems of a gross motor assessment in infants aged 3 to 18 months old

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2013-
  present

  Miss Pathaveena Kaewjaeng

  Comparison of walking composites between preterm and healthy full-term infants

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2014-
  present

  Miss Chalida Chongkumpon

  Concurrent validity of two methods for measuring infants’ chest expansion

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai


 8. Alumni
 9. Ph.D students

  Year

  Name

  Title

  Advisor

  2007- 2015

  Miss Peeraya Temcharoensuk

  Effect of dynamic saddle riding on sitting ability and gross motor performance in children with cerebral palsy

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2004-2010

  Miss Soontharee Taweetanalarp

  Comparison of center of pressure, center of mass, and ground reaction forces of gait initiation between children with typical development and children with diplegia

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2014-2019

  Miss Rumrada Inthachom

  Evaluation of the multidimensional effects of adaptive seating interventions for young children with non-ambulatory cerebral palsy

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2013-2020

  Miss Supanikar Kadli

  Effect of Whole body vibration on sensory responses and balance performance in children football players with chronic ankle instability

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

   

  MSc. students

  Year

  Name

  Title

  Advisor

  2013-2018

  Miss Soraya Sateanthong

  Quality of movement in typical infants age 2-6 months based on the Vojta based Observation Checklist of motor development (V_OCMD)

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2014-2018

  Miss Kanyarat Kiattivanich

  Test-retest relaibility and internal consistency of cerebral palsy quality of life (CP-QOL-teen) questionnaire (Thai version)

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2010-2015

  Miss Pannita Sumetawatana

  Comparison of motor skills between children with cerebral palsy and typical children aged 7-10 years

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2012-2015

  Miss Paweena Aekwatanaphol

  Effect of Whole-Body vibration exercise on standing balance of typically developing children

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2012-2015

  Miss Noppharath Sangkarit

  Pilot study: Results of sitting intervention on sitting control and gross motor movement in preterm infants

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2012-2015

  Miss Wanida Kaewmunee

  Results of home program on sitting control and gross motor movement in preterm infants: A pilot study

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2011-2014

  Miss Sudarat Rakkha

  Influence of Hippotherapy versus Dynamic saddle seat training on gross motor ability in children with cerebral palsy

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2011-2014

  Miss Areewan Intamanon

  Influence of Hippotherapy versus Dynamic saddle seat training on sitting posture in children with cerebral palsy

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2011-2014

  Miss Nisasri Sermporn

  Problems, difficulties and solutions in pediatric physical therapy in community hospitals

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2000-2013

  Miss Jaruta  Kunritt

  Comparison of Balance performance between children with cerebral palsy and typically developing children

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2008-2013

  Miss Kwanchanok Suwanna

  Test-retest reliability and internal consistency of cerebral palsy quality of life (CP-QOL-child) questionnaire (Thai version)

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2008-2012

  Miss Suwandee Ungrattanachai

  Effect of intensive treadmill training with partial body weight support in children with spastic quadriplegia

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2005-2011

  Miss Puttamaluk Thanapan

  Comparison of kinematic characteristics between children with cerebral palsy performing sit-to-stand with and without a walker

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2008-2010

  Miss Sirawee Chouvalit

  Comparison of sitting posture and reaching ability of children with cerebral palsy between sitting on saddle seat and flat bench

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2007-2010

  Miss Sivaporn Limpaninlachat

  Comparison of components required for standing in water and on land in typical infants aged 9-12 months

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2005-2010

  Miss Wimonrat Sakullertphasuk

  Effect of functional electrical stimulation (FES) when combined with gait training on treadmill in children with spastic diplegia

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2005-2009

  Miss Aujcharanan prawatsilpa

  Comparison of risk scores among 5 levels of gross motor function in children with cerebral palsy

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2005-2009

  Miss Kitsana Krootnark

  Relationship between body mass index and gross motor composite in typical children aged 8-10 years.

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2003-2008

  Miss Mullika  Santayayon

  Angular profile of lower extremity in bangkokian children aged 3 to 7 years

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2004-2008

  Miss Piyatida  Naksakul

  Comparison of standing and walking balance between children with autism and typical children

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2004-2007

  Miss Peeraya Temcharoensuk

  Relationship between body mass index and gross motor composite in typical children aged 8-10 years.

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2002-2005

  Miss Weeraya Wongsaprom

  Comparison of motor performance scores between Gross Motor Function Measure-88 and Gross Motor Function Measure-66 in Thai infants

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

  2002-2005

  Miss Soontharee Taweetanalarp

  Reliability and validity of a pediatric functional obstacle course in Thai children

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  2002-2005

  Miss Nuengnuch Chuecharoen

  Understanding of physical therapists’ roles in special school system in Thailand

  Asst.Prof.Dr. Saipin Prasertsukdee

  1999-2004

  Miss Rujirawan Sukhata

  Comparison between motor developmental scores obtained from parent questionnaire and a motor developmental assessment

  Asst.Prof.Dr. Raweewan Lekskulchai

UP