MOU
Home > งานวิจัย > MOU
MOU

คณะกายภาพบำบัดได้สร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับพัฒนาทางด้านวิชาการ การศึกษา และงานวิจัย โดยจัดให้มีนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน ซึ่งในปัจจุบันเราได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศ เช่น สวีเดน เดนมาร์ค และสหราชอาณาจักร

MOU MOU

MOU MOU

UP