กลุ่มวิจัยกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
Home > งานวิจัย > กลุ่มวิจัยกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

กลุ่มวิจัยกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

 1. Research Overview
 2. กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะทางกายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงที่หลายหลายในผู้สูงอายุจะถูกทำการศึกษา เช่น การทรงตัว ความปวด กิจกรรมทางกาย และคุณภาพชีวิต ซึ่งทำการศึกษาทั้งผู้สูงอายุที่มีและไม่มีอาการ โดยผลการวิจัยจะถูกนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก

 3. People
 4. 2.1 Researcher
  1. รศ.ดร.กภ. วิมลวรรณ เหียงแก้ว
  2. อ.ดร.กภ. วัลลภ คุณานุสรณ์ชัย
  3. อ.ดร.กภ. รัชนก ไกรวงศ์

 5. Current Projects
  • การวิเคราะห์ความแม่นยำของเครื่องวัดกิจกรรมทางกายในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการ (PI: Wanlop) (Co PI: Sorakrai Kunanusornchai)
UP