แบบสอบถามประเมินความสามารถในการทำกิจกรรม และความพิการ
Home > งานวิจัย > แบบสอบถามประเมินความสามารถในการทำกิจกรรม และความพิการ

แบบสอบถามประเมินความสามารถในการทำกิจกรรม และความพิการ

  1. Research Overview
  2. เป้าหมายของงานวิจัยกลุ่มนี้คือ การพัฒนาแบบสอบถาม การปรับข้ามวัฒนธรรม และทดสอบคุณสมบัติ การวัดของแบบสอบถาม ผลการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินปัญหาทางคลินิก และผลการรักษาได้

  3. People
  4. 2.1 Researcher
    1. ผศ.ดร.กภ. จตุพร สุทธิวงษ์
  5. Current projects
    • การพัฒนาชุดรหัสบัญชีสากลการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ระยะเรื้อรังฉบับภาษาไทย (อ.ดร.จตุพร สุทธิวงษ์)
UP