ทุนและแหล่งเงินสนับสนุน
Home > ผู้สนใจเข้าศึกษา > ทุนและแหล่งเงินสนับสนุน
ทุนและแหล่งเงินสนับสนุน

ทุนและแหล่งเงินสนับสนุน

ระดับก่อนปริญญา

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษาจากคณะฯ จะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, หรือ 4 เท่านั้น โดยสามารถดูประกาศรับสมัครขอรับทุนได้ขณะที่ศึกษาอยู่ที่คณะฯ

ทุนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล : คณะฯ ของเรามีทุนการศึกษาและการสนับสนุนทางด้านการเงินมากมายสำหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของเรา

ระดับหลังปริญญา

ทุนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล : คณะฯ ของเราสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาหลังปริญญาที่เป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย

UP