ผู้สนใจเข้าศึกษา
Home > กิจกรรมบำบัด > ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้สนใจเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(Admission) (Click)

ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดล (Click)

UP