Home > กิจกรรมบำบัด > ปวีณา พัวประเสริฐ (แนน)

ปวีณา พัวประเสริฐ (แนน)

ปวีณา พัวประเสริฐ (แนน)
นักกิจกรรมบำบัด
ผู้สร้างสรรค์เพจ "ครูแนนนักกิจกรรมบำบัด"

หลังจากเรียนจบ เริ่มทำงานกิจกรรมบำบัดที่โรงพยาบาลสมิตติเวช สุขุมวิทเป็นที่แรก กับผู้รับบริการคนไทยและชาวต่างชาติ มีโอกาสทำงานทั้งแผนก OPD IPD NICU เด็ก และผู้รับบริการวัยผู้ใหญ่บางส่วน

หลังจากนั้นได้ย้ายมาทำงานที่ศูนย์ เอทอค (ATOC) เพราะตนเองมีความมุ่งมั่นอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่นี่ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการประเมิน ได้ใช้แบบประเมินมาตรฐาน ระบบการทำงานแบบอินเตอร์ ที่มีเอกสารรองรับมากมาย และสามารถส่งต่อเคสได้ทั่วโลก รวมถึงเคสในโรงเรียน ตนเองได้มีโอกาสประชุมกับที่โรงเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือเด็กพิเศษ ทำงานกับครู ผู้ปกครอง ร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียและการมองเด็กเป็นองค์รวม

แรงบันดาลใจในการเขียนเพจ “ครูแนนนักกิจกรรมบำบัด” ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากนั้น เพราะอยากให้มีคนเข้าใจเด็กพิเศษมากขึ้น จึงเริ่มเขียนเรื่องเด็กออทิสติกเป็นเรื่องแรก”

นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรในโรงเรียนอินเตอร์ ย่านสุขุมวิท และเขียนบทความในนิตยสารอีกด้วย

ปวีณา พัวประเสริฐ (แนน)
ศิรินันท์ ทองดี (โบว์)
UP