Home > กิจกรรมบำบัด > ณัฐสุดา นวลสำลี (มินมิน)

ณัฐสุดา นวลสำลี (มินมิน)

ณัฐสุดา นวลสำลี (มินมิน)

“เป็นความโชคดีและเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่ได้เรียนกิจกรรมบำบัด ม.มหิดล เพราะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทย โอทีเป็นวิชาชีพที่ทำให้คนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ มันเจ๋ง! ใครได้มาสัมผัสก็จะรู้ว่ามันเจ๋งจริงๆ ได้บุญ ได้ช่วยเหลือผู้คน ร้อยทั้งร้อยต้องกลับเอาปรับใช้กับคนในครอบครัว”

  • นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 4
  • นักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS)
ณัฐสุดา นวลสำลี (มินมิน)

ขณะเรียนอยู่ชมรมโรตาแรค ได้ไปออกค่ายต่างจังหวัด ทำกิจกรรมค่ายสอนน้องให้กับน้องปีหนึ่งเพื่อจะมาเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกับเราเมื่อเขาขึ้นปีสอง “รู้สึกว่าค่ายสอนเรามากกว่า ได้ปรับตัวกับชาวบ้าน เห็นมุมมองของเพื่อนต่างคณะ” และได้มีโอกาสทำงานเป็นพิธีกรในงานสภากาแฟของคณะกายภาพบำบัดด้วย

เลือกเรียนสาขากิจกรรมบำบัดจากคำแนะนำของคุณแม่ ตอนนั้นไม่รู้ว่าคืออาชีพอะไร ขณะนั้นเรียนม.6 คุณแม่ให้ไปพบคุณน้านักกิจกรรมบำบัดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ได้สังเกตการทำงานของนักกิจกรรมบำบัด เห็นบรรยากาศการทำงาน และความแอคทีพของนักกิจกรรมบำบัดคุณน้าท่านนี้ ก็เลยลองดู...เลือกเรียนกิจกรรมบำบัด

ณัฐสุดา นวลสำลี (มินมิน)

ชอบวิชาอนาโตมี เป็นพื้นฐานความรู้ ที่สำคัญ วิชาการปรับสภาพบ้าน ทำให้ได้มองคนไข้แบบเป็นองค์รวมร่วมกับคนดูแล ประทับใจอาจารย์ผู้สอน และวิชาชุมชน ได้เรียนไปเพียงครั้งเดียวแต่น่าสนใจ เพราะจะได้ไปชุมชนและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง

การเรียนโอทีเราได้อยู่กับเพื่อนจำนวนไม่เยอะ ได้แลกเปลี่ยนกัน อาจารย์ดูแลดี ใส่ใจมาก เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

ณัฐสุดา นวลสำลี (มินมิน)
UP