Home > กิจกรรมบำบัด > กีรติ อ้นมั่น (กีร์)

กีรติ อ้นมั่น (กีร์)

กีรติ อ้นมั่น (กีร์)

“การเรียนกิจกรรมบำบัดเป็นอะไรที่ท้าทายและต้องพัฒนาตัวเอง เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่ไม่คุ้นหู “กิจกรรมบำบัดคืออะไร?” ตนเองพยายามให้ความหมาย และให้คนอื่นรู้จักเรา ตามศักยภาพที่มี ....ภูมิใจที่เป็นลูกพระราชบิดา.”

นักกิจกรรมบำบัด
ศูนย์กายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล กีรติ อ้นมั่น (กีร์)

ความภาคภูมิใจภายหลังเรียนจบกิจกรรมบำบัด คือ การได้กลับมาพัฒนาคลินิกกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น การพัฒนาระบบการทำงาน การคิดระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการ จัดกิจกรรมบำบัดในเชิงรุก ออกแบบกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ และงานบริการวิชาการเพื่อประชาชน

นอกจากนั้นยังมีโอกาสเผยแพร่กิจกรรมบำบัด ผ่านสื่อออกรายการ และจัดอบรมความรู้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ

กีรติ อ้นมั่น (กีร์)

“ทุกวันนี้มีความสุขที่สุดคงไม่ใช่ตำแหน่ง หรือเงินเพียงอย่างเดียว การได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับบริการ เขามาหาเราและดีขึ้นมันเป็นความสุขที่สุดแล้ว”

สมัยเรียนอาจารย์กับนักศึกษาสามารถเข้าถึงกัน อาจารย์เต็มที่กับการสอน มอบหมายงานที่ท้าทาย เช่น การคิดโครงการสำหรับลงชุมชนหรือผู้สูงอายุ การที่เราเต็มที่ในการเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน อาจารย์จะเน้นกระบวนการคิด วางแผนและมองผู้รับบริการเป็นองค์รวม

UP