วิทยากรในงานสัมมนาระดับชาติทางกายภาพบำบัด ประจำปี 2013 ที่ Aisyiyah Yogyakarta' อินโดนีเซีย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

School of Health Science 'Aisyiyah Yogyakarta' ประเทศอินโดนีเซีย เชิญ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ และ อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ เป็นวิทยากรในงานสัมมนาระดับชาติทางกายภาพบำบัด ประจำปี 2013 ที่ Aisyiyah Yogyakarta' ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อ "การศึกษาทางกายภาพบำบัดในเอเชีย" ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ที่ Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

Seminar    Seminar

Seminar    Seminar

Print

UP