คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Chiangmai University visited the Faculty    Chiangmai University visited the Faculty

Chiangmai University visited the Faculty    Chiangmai University visited the Faculty

Chiangmai University visited the Faculty    Chiangmai University visited the Faculty

Chiangmai University visited the Faculty    Chiangmai University visited the Faculty

Print

UP