ประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัด: สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ ปีที่ 48 คณะกายภาพบำบัดประจำปี 2556 หัวข้อ สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย โดย รศ.ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว, ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์, อ.ดร.นันทินี นวลนิ่ม และทีมวิทยากร ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 142 คน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Print

UP