งานวันครบรอบ 44 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยคณบดี รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และคณะตัวแทนได้แก่คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันพระราชทานนาม โดยงานจัดขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมกันนี้ นักกายภาพบำบัดได้มีกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพในงานให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยได้รับความสนใจในการเข้ารับบริการเป็นอย่างมาก

44th Anniversary    44th Anniversary

44th Anniversary    44th Anniversary

44th Anniversary    44th Anniversary

44th Anniversary    44th Anniversary

Print

UP