ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 7.00-7.30 น. คณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนำมาซึ่งความสุขและรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

Makabucha    Makabucha

Makabucha    Makabucha

Makabucha    Makabucha

Print

UP