ยินดีต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ Denmark
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ Mr.Rasmus Gravlund Funch และ Ms.Ida Strandvik Skjellerud นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก VIA Universiry College, Denmark และจัดปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Inbound) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และโรงพยาบาลศิริราช สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งหมด 5 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2556

Danish students    Danish students

Danish students    Danish students

Print

UP