บรรยายพิเศษ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ โดยมี Benny Frisk และ Pentti Pitkanen นักกายภาพบำบัดจากประเทศสวีเดน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "Classic osteopathy" และ "Sport tapping technique" ให้กับอาจารย์ นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ในวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้อง 409 ชั้น อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

Special Lectures    Special Lectures

Special Lectures    Special Lectures

Special Lectures    Special Lectures

Special Lectures    Special Lectures

Print

UP