มหกรรมตลาดนัดงานวิจัย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดมหกรรมตลาดนัดงานวิจัย ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 11.00-13.00น. ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยและห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในงานวิจัย ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด และสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Research Fair    Research Fair

Research Fair    Research Fair

Research Fair    Research Fair

Research Fair    Research Fair

Print

UP