สวัสดีปีใหม่ 2557 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด รศ.ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว และ ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ ได้เข้ากล่าวสวัสดีปีใหม่ 2557 และมอบของขวัญแด่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

Greeting to Clinical Professor Piyasakol Sakolsatayadorn    Greeting to Clinical Professor Piyasakol Sakolsatayadorn

Print

UP