วันครู ประจำปี 2556
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดได้จัดงานวันครู ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 13.00-13.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และมีการชมวิดิทัศน์และร้องเพลงประสานเสียงเชิดชูครู

Teacher's Day    Teacher's Day

Teacher's Day    Teacher's Day

Teacher's Day    Teacher's Day

Teacher's Day    Teacher's Day

Print

UP