คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกายภาพบำบัด กล่าวสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

NEW YEAR 2013

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบกล่าวสวัสดีปีใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

NEW YEAR 2013

Print

UP