ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉะละฐิติ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนมีความสุข อิ่มบุญและมีรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Print

UP