บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2561 Mr. Basit Adhi Prabowo, Head of Data Center & Information System บุคลากรจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย มาแลกเปลี่ยนในงานสายสนับสนุน ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia บุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Universitas `Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Indonesia

Print

UP