ผู้แทนจาก National Taiwan University, Taiwan เยี่ยมชมคณะฯ และลงนามความร่วมมือ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก National Taiwan University, Taiwan ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ และลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและแผน และ อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ผู้แทนจาก National Taiwan University, Taiwan เยี่ยมชมคณะฯ และลงนามความร่วมมือ ผู้แทนจาก National Taiwan University, Taiwan เยี่ยมชมคณะฯ และลงนามความร่วมมือ ผู้แทนจาก National Taiwan University, Taiwan เยี่ยมชมคณะฯ และลงนามความร่วมมือ ผู้แทนจาก National Taiwan University, Taiwan เยี่ยมชมคณะฯ และลงนามความร่วมมือ

Print

UP