คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและแผน และ อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานและนำเสนอ Poster Presentation ในงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Value People: คุณค่าคน คุณค่างาน” MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018

Print

UP