มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

บุคลากรและนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561

Print

UP