คณะฯ เข้าร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์

คณะฯ เข้าร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ คณะฯ เข้าร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ คณะฯ เข้าร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ คณะฯ เข้าร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ คณะฯ เข้าร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ คณะฯ เข้าร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ คณะฯ เข้าร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์

Print

UP