โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้" ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยผู้เข้ารับฟังการอบรมได้ทราบถึงลักษณะของโรคกระดูกพรุน การป้องกันและการดูแลตนเอง รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเอง และคนใกล้ชิด

โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

Print

UP