วันกิจกรรมบำบัดสากล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องในวันที่ 27 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกิจกรรรมบำบัดสากล คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากลประจำปี พ.ศ.2561 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจัดให้บริการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม และให้คำแนะนำสำหรับการดูแลตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม รวมถึง การจัดนิทรรศการเพื่อแนะนำและเผยแพร่วิชาชีพกิจกรรมบำบัดอีกด้วย

วันกิจกรรมบำบัดสากล วันกิจกรรมบำบัดสากล วันกิจกรรมบำบัดสากล วันกิจกรรมบำบัดสากล

Print

UP