ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ Wheelchair Service Training Package (Basic level) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Matthew Beddes , Ms.Kristie Beddes , Ms.Phatcharaporn Kongkerd และ Ms. Kathy Mills วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจาก WHO team & LDSC Thailand การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 304 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น ทีมวิทยากรได้มอบรถนั่งคนพิการ (Wheelchair) จำนวน 100 คัน ให้กับคณะกายภาพบำบัด เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และการบริการสุขภาพของคณะฯ ต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ

Print

UP