กิจกรรม Pink day
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Pink day ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 12.00-22.30น. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป็นทางการ ขอขอบคุณพี่ ๆ ศิษย์เก่าที่มาร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือรับขวัญ น้อง ๆ นักศึกษากายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 1 (PT 55 & OT 11) นะคะ

กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day กิจกรรม Pink day

Print

UP