กิจกรรมแสตนด์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 55 และนักศึกษากิจกรรมบำบัด รุ่นที่ 11) ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงกิจกรรมแสตนด์ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 19:35-19:50น. กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการสอนการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและคณะจากนักศึกษารุ่นพี่ และสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดและศิษย์เก่าของคณะฯ

กิจกรรมแสตนด์ กิจกรรมแสตนด์ กิจกรรมแสตนด์ กิจกรรมแสตนด์ กิจกรรมแสตนด์ กิจกรรมแสตนด์ กิจกรรมแสตนด์ กิจกรรมแสตนด์ กิจกรรมแสตนด์ กิจกรรมแสตนด์

Print

UP