กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรักแรกพบ ตอน PT & OT กับ มหาสงครามอัญมณีพิทักษ์จักรวาล ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00- 17.30 น. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รู้จักสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัย รู้บทบาทหน้าที่ของวิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี

กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4 กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4 กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4 กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4 กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4 กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4 กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4 กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4

Print

UP