คณะกายภาพบำบัดน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 คณะกายภาพบำบัดได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ดังนี้

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 7.00 น. ผศ.ดร.ชมพูนุท สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เวลา 15.30 น. รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี ณ คณะกายภาพบำบัด ศาลายา และในเวลา 16.00 น. ร่วมงานรวมพลคนรักสุขภาพ “เดิน-วิ่ง ผสานชุมชนคนศาลายา เทอดพระเกียรติวันพ่อ ” ณ ถนนหน้าลานกีฬากลางแจ้ง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 7.00 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะและสถาบันต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยรองอธิการบดีนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ร่วมชมพลุ ดอกไม้ไฟ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้อย่างงดงาม ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียง ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อุทธยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Birthday of His Majesty the King    Birthday of His Majesty the King

Birthday of His Majesty the King    Birthday of His Majesty the King

Birthday of His Majesty the King    Birthday of His Majesty the King

Birthday of His Majesty the King    Birthday of His Majesty the King

Birthday of His Majesty the King    Birthday of His Majesty the King

Print

UP