ประชุมวิชาการ 2561: Diagnostic screening: when to refer to specialist?
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2561 หัวข้อเรื่อง Diagnostic screening: when to refer to specialist? โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ มาเป็นผู้บรรยาย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21-23 พ.ค. 2561 ณ ห้อง 409 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

ประชุมวิชาการ 2561: Diagnostic screening: when to refer to specialist? ประชุมวิชาการ 2561: Diagnostic screening: when to refer to specialist? ประชุมวิชาการ 2561: Diagnostic screening: when to refer to specialist? ประชุมวิชาการ 2561: Diagnostic screening: when to refer to specialist?

Print

UP