อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ มาดูแลและป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อ มาดูแลและป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม อาการสำคัญของข้อเข่าเสื่อม ปัจจัยเสี่ยงของความเสื่อมข้อเข่า การตรวจเช็คร่างกายเพื่อให้ทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมด้วยตนเอง และการออกกำลังกายเพื่อดูแลและป้องกันข้อเข่าเสื่อม กิจกรรมดีๆ เช่นนี้จัดวันเสาร์เดือนละ 1 ครั้ง ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081 ได้ในวันและเวลาราชการ

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ มาดูแลและป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ มาดูแลและป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ มาดูแลและป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ มาดูแลและป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ

Print

UP