วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัดและ The 1st PTMU Quality Day
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมฉลอง 53 ปีแห่งการก่อตั้งและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตนักกายภาพบำบัดเพื่อให้บริการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยกิจกรรมเริ่มต้นเมื่อเวลา 6.30 น. เป็นกิจกรรมพิธีไหว้กลางแจ้ง พิธีบวงสรวงเสาเอก พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ถัดจากนั้น เป็นกิจกรรมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องคุณภาพคน คุณภาพงาน โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมการนำเสนอผลงานพัฒนาและ R2R ในงาน The 1st PTMU Quality Day ของบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัดและ The 1st PTMU Quality Day วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัดและ The 1st PTMU Quality Day วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัดและ The 1st PTMU Quality Day วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัดและ The 1st PTMU Quality Day วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัดและ The 1st PTMU Quality Day วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัดและ The 1st PTMU Quality Day

Print

UP