สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ขึ้น ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเริ่มจากกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ กรวดน้ำและรับพร จากนั้น มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ไทย โดยบุคลากรร่วมกันแต่งกายแบบไทย และนักศึกษาหลังปริญญาต่างชาติ แต่งกายด้วยชุดประจำชาติ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามประจำชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน

สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์

Print

UP