คณะกายภาพบำบัดลงนามความร่วมมือกับ ‘Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซีย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก ‘Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด และห้องปฏิบัติการวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามความร่วมมือกับ Warsiti, M. Kep., Sp. Mat ผู้อำนวยการ Aisyiyah Health Science College โดยบันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการศึกษาระหว่างสองสถาบัน

SIGNED MEMORANDUM OF AGREEMENT    SIGNED MEMORANDUM OF AGREEMENT

SIGNED MEMORANDUM OF AGREEMENT    SIGNED MEMORANDUM OF AGREEMENT

SIGNED MEMORANDUM OF AGREEMENT    SIGNED MEMORANDUM OF AGREEMENT

Print

UP