ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในหัวข้อ "ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง" โดยเป็นการสอนการดูแลหลัง การทรงตัวที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และสอนการออกกำลังกายเพื่อบริหารหลังและเพิ่มการทรงตัวด้วยไม้พลอง

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง

Print

UP