การประชุมวิชาการ 2561: Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 จัดอบรมหัวข้อเรื่อง "Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis " โดยมีทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.กภ.สมชัย ปทุมาสูตร กภ.ชนินทร์ นาควิเชตร ผศ.ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ และ กภ.ลัดดาวัลย์ แซ่ตั้ง ณ ห้อง 219 ชั้น 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

การประชุมวิชาการ 2561: Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis การประชุมวิชาการ 2561: Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis การประชุมวิชาการ 2561: Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis การประชุมวิชาการ 2561: Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis

Print

UP