การประชุมวิชาการ 2561: Balance Assessment and Training
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 จัดอบรมหัวข้อเรื่อง " Balance Assessment and Training " โดยมี รศ.ดร.กภ.วิมลวรรณ เหียงแก้ว เป็นวิทยากร ณ ห้อง 409 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

การประชุมวิชาการ 2561: Balance Assessment and Training การประชุมวิชาการ 2561: Balance Assessment and Training การประชุมวิชาการ 2561: Balance Assessment and Training การประชุมวิชาการ 2561: Balance Assessment and Training

Print

UP