Prof.Jamie McPhee เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา Prof.Jamie McPhee จาก Manchester Metropolitan University, UK ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ ห้องปฎิบัติการวิจัย พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน

Prof.Jamie McPhee เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Prof.Jamie McPhee เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Prof.Jamie McPhee เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Prof.Jamie McPhee เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

Print

UP