อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ เลือกรองเท้าที่ชอบ ในแบบที่ใช่
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแผนกกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อ เลือกรองเท้าที่ชอบ ในแบบที่ใช่ ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ของเท้าในคนปกติ ลักษณะของเท้าของเราเพื่อให้เลือกรองเท้าอย่างเหมาะสมกับตนเอง ความผิดปกติของเท้าและกลุ่มอาการบาดเจ็บหลังจากการสวมใส่รองเท้าที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการทำกิจกรรมตรวจประเมินรูปแบบฝ่าเท้าเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ เลือกรองเท้าที่ชอบ ในแบบที่ใช่ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ เลือกรองเท้าที่ชอบ ในแบบที่ใช่ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ เลือกรองเท้าที่ชอบ ในแบบที่ใช่ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ เลือกรองเท้าที่ชอบ ในแบบที่ใช่

Print

UP