กิจกรรมสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง โดยการออกกำลังกายด้วยยางยืด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ตลอดปี 2561 นี้ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพในคนวัยทำงานและผู้สูงวัยเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ให้ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองเบื้องต้น เพื่อป้องกันและรักษาร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคอันเนื่องจากการกิจวัตรประจำวันต่างๆ โดยในรอบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมออกกำลังกายด้วยยางยืด ที่เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและสามารถใช้ในการยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน ท่านที่สนใจกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เบอร์โทรศัพท์ 02-441-5450 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการครับ

กิจกรรมสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง โดยการออกกำลังกายด้วยยางยืด กิจกรรมสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง โดยการออกกำลังกายด้วยยางยืด กิจกรรมสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง โดยการออกกำลังกายด้วยยางยืด กิจกรรมสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง โดยการออกกำลังกายด้วยยางยืด

Print

UP