49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรและนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ร่วมกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัดแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป

49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

Print

UP