ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสวีเดน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับ Mr.Ola Lars Nassen, Ms.Amanda Linnea Lindblad และ Ms.Anna Linn Nordahl นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Malardalen University, Sweden และจัดปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลศิริราช และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557

exchange students from Sweden    exchange students from Sweden

exchange students from Sweden    exchange students from Sweden    exchange students from Sweden

Print

UP